JIHOESK UNIVERZITA V ESKCH BUDJOVICCH
ZDRAVOTN SOCILN FAKULTA

Katedra radiologie a toxikologie


     Tradin zpsoby vzdlvn student ve tdch je dnes teba doplovat novmi formami vzdlvn vyuvajcch nov technologie. Jde nejenom o multimediln, zbavnj a tm efektivnj uc programy pstupn na CD nebo zskateln po internetu, ale i o on-line vuku a u formou samostudia, nebo za asti lektora ve virtulnch tdch.

     Vuka student prostednictvm internetu je momentln velmi perspektivnm zpsobem vzdlvn. Vhody jsou pochopiteln pevauj finann, jako je spora za dopravu, ubytovn a dal cestovn vdaje, dle spory za pronjem kolcch mstnost, za lektora, tisk materil. Druhou oblast vhod je asov zvhodnn. spora asu na dopravu a asu na organizaci kolen, monost volby vhodnho asu pro vzdlvn a jist si kad pedstav dal, kter vzdlvn student prostednictvm internetu pin.

     Clem tohoto webu je internetov aplikace se zamenm na on-line vuku student JCU z pedmt "Dozimetrie ionizujcho zen, Klinick dozimetrie".

© 2007   tpn Letina   e-mailAnkety

Zde mete zcela anonymn hlasovat o kvalit strnek a rovni studia na katede "Radiologie a toxikologie"


TOPlist